Overheid kondigt intensiever toezicht op Tata Steel aan

Staalbedrijf Tata in de regio IJmond kan de komende jaren "meer en intensiever" toezicht tegemoetzien. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk hebben daar afspraken over gemaakt. Gezondheid krijgt "meer nadruk" bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving, zo staat in het programma 'Tata Steel 2020-2050. Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond', dat de overheden samen hebben opgesteld.

Gedeputeerde Jeroen Olthof benadrukt dat voor Tata Steel plaats blijft in de regio. Het is immers een van de belangrijkste werkgevers. "Wel moeten de nadelige gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeving zoveel mogelijk verminderd worden. Daar moeten alle partijen, Tata Steel voorop, voor aan de bak", zegt hij.

In de eerste twee jaar wordt vooral het toezicht opgevoerd. Tegelijkertijd wordt gekeken naar strengere eisen in de vergunning van het bedrijf. "Op de lange termijn werken we aan een transitie van de huidige manier van staalproductie naar een schonere en duurzame manier", schrijft de provincie.

Meeste uitstoot

Tata Steel stoot afgezien van de energiesector de meeste CO2 uit van alle industriële bedrijven in Nederland. Het bedrijf heeft voornemens om daar verandering in te brengen en wil op termijn met nieuwe, schonere technieken staal gaan produceren. Vanaf 2050 wil het bedrijf dat zelfs geheel CO2-neutraal doen.

Tussen 2025 en 2030 verwachten de overheden in de regio stappen van Tata om CO2 af te vangen en op te slaan. Zo komt het niet meer in de atmosfeer terecht. Concreet kunnen de voornemens van Tata ertoe leiden dat rond 2035 een aantal vervuilende installaties "gefaseerd kunnen verdwijnen", zo staat in het overheidsdocument. Om dat te halen, moet het bedrijf wel binnenkort beslissingen nemen over de benodigde investeringen. "Tata Steel geeft hierbij aan dat financiële hulp van de overheid hiervoor nodig is", schrijven de provincie en de gemeenten.

In het voorwoord schrijven gedeputeerde Olthof (Gezondheid en Milieu) en wethouders van Beverwijk, Velsen en Heemskerk: "De aanwezigheid van industrie nabij een woonomgeving brengt altijd een vorm van hinder en negatieve effecten op de gezondheid met zich mee, maar onze inzet is een gezondere leefomgeving."