Kamer voelt niks voor inzet leger bij rellen

De Tweede Kamer gaat niet mee met het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om het leger in te zetten bij grootschalige rellen. Geen enkele andere partij schaarde zich woensdag achter Wilders' oproep.

Volgens Wilders kan de politie de aanpak van relschoppers niet lang volhouden, maar verschillende partijen in de Kamer zijn het daar niet mee eens. De PvdA wijst erop dat de politie zelf op dit moment aangeeft het leger niet nodig te hebben en het CDA merkt op dat er ook bij de burgemeesters op dit moment geen behoefte aan hulp van het leger bestaat. Verschillende partijen stellen bovendien dat het geen taak is van het leger om te helpen tijdens rellen.

Op dit moment ondersteunt de Koninklijke Marechaussee, officieel ook onderdeel van de krijgsmacht, de politie al als de rellen uit de hand lopen. Volgens demissionair premier Mark Rutte is een groter beroep doen op Defensie "geen taboe". "Als het nodig is dan kunnen we dat doen." Justitieminister Ferd Grapperhaus herhaalde dat extra inzet van het leger nu niet nodig is.