Premium

Kleding maken van vuilniszakken, kartonnen bordjes en frisdrankblikjes én diep nadenken over oplossingen voor mondiaal vraagstuk klimaatverandering: leerlingen degelijk voorbereid naar landelijke ’top’

De Origon-leerlingen maakten vooruitlopend op de Kinderklimaattop onder andere kleding van wegwerpartikelen en afval.
© foto De Origon
IJmuiden

Maar liefst vijftien kledingstukken van vuilniszakken, kartonnen bordjes, frisdrankblikjes en ander wegwerpmateriaal hebben zij weten te fabriceren. En tussen de bedrijven door probeerden ze ook nog oplossingen te bedenken voor een van de grootste mondiale vraagstukken: klimaatverandering.

Het is duidelijk: de leerlingen van de IJmuidense basisschool De Origon hebben zich gedegen voorbereid op de landelijke Kinderklimaattop in Velsen waaraan zij donderdag deelnemen. De top zou eigenlijk al vorig jaar worden gehouden, maar moest toen wegens de coronacrisis worden afgeblazen.

Net binnen