Premium

Project moet lerarentekort tegengaan. ’We willen een realistisch beeld geven en tegelijkertijd enthousiasme voor het onderwijs overbrengen’

Sandra van Dalen (links) en Marcelle Hobma willen laten zien dat werken in het onderwijs leuk en uitdagend is.© Foto United Photos/Rob van Wieringen

Annemieke Windt
Haarlem

Om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken, zijn veel mensen nodig. Met het project Talent als docent hopen 42 middelbare scholen hen over te halen de overstap te maken naar een loopbaan voor de klas.

Net binnen