Brandbrief VVD-fracties Noord-Brabant over drugsafvaldumpingen

De VVD-raadsfracties van twaalf gemeenten in het westen van Noord-Brabant maken zich grote zorgen over de vele drugsafvaldumpingen in het buitengebied van de provincie. In een gezamenlijke brandbrief aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de VVD-Tweede Kamerfractie wijzen ze op het ontbreken van handhaving en vragen ze om hulp.

"Bijna wekelijks wordt er gedumpt in onze bossen. Losse vaten, achtergelaten bestelwagens, losse plassen of verstopte putten. Ons drinkwater loopt gevaar. Het vervuilt onze natuur, diezelfde natuur waarvoor we ons moeten houden aan stikstofmaatregelen. Spelende kinderen lopen brandwonden op. Het buitengebied is haar onschuld verloren", aldus de VVD'ers in onder meer Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal.

Dat er in het westen van de provincie veel wordt achtergelaten in de natuur is voor hen geen verrassing. "Er is veel buitengebied: bossen, weilanden. Veel plekken waar men ongestoord hun gang kan gaan. Maar bovenal: er is nauwelijks handhaving." Ze wijzen erop dat de politie onderbezet is en buitengewoon opsporingsambtenaren "niet opgewassen zijn tegen deze grote professionele misdaadnetwerken".

Ze juichen het toe dat er veel energie wordt gestoken in het tegengaan van de productie van drugs en het oprollen van labs waarin die worden gemaakt. Maar zien dat handhaving op het dumpen van drugsafval sterk achterblijft. "Daarom deze brandbrief: helpt u ons alstublieft, want het kan echt niet langer zo."

Ze pleiten voor cameratoezicht, vaste patrouilles van politie, defensie of een speciale taskforce in de vorm van de vroegere veldpolitie die zich hierop volledig kan richten. "In het bos, langs de velden en rondom de bekende hotspots. Preventieve controles in het buitengebied. Goede forensische opvolging na een dumping. Helpt u ons alstublieft! Voor ons milieu, voor onze landbouw, voor onze veiligheid. Wij redden het niet meer alleen", schrijven ze.