Vanaf 30 juni 'volle' evenementen mogelijk met test of vaccinatie

Vanaf 30 juni zijn evenementen toegestaan zonder grote beperkingen op het aantal bezoekers en waar mensen ook geen 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Ook hoeven ze geen mondkapje op. Het gaat om evenementen waarvoor een toegangsbewijs nodig is. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten zich laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Ook bewijs van een recent doorgemaakte coronabesmetting biedt toegang.

Het demissionaire kabinet heeft dat vrijdag besloten en baseert zich op de resultaten van de Field Lab-evenementen die de afgelopen maanden zijn georganiseerd. "Zij concludeerden onder meer dat alle type evenementen veilig kunnen plaatsvinden wanneer er gebruik wordt gemaakt van een coronatest vooraf en van gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers." De coronatest die toegang biedt, mag maximaal 40 uur oud zijn.

Het gaat niet alleen gelden voor evenementen maar ook bij andere sectoren, zoals culturele instellingen, beurzen of professionele sportwedstrijden, de horeca en andere geplaceerde of ongeplaceerd (afgesloten) evenementen. Medewerkers krijgen het dringende advies om een zelftest af te nemen. Ook wordt deelnemers en medewerkers geadviseerd om zich achteraf te laten testen bij de GGD als zij (lichte) klachten hebben.

Openingsplan

Ook wil het kabinet straks meer mensen in een ruimte of zaal toelaten, als er geen sprake is van toegangstesten en nog wel 1,5 meter afstand nodig is. Nu geldt daarvoor een maximum van honderd personen. Dat mag straks een volle bezetting zijn, voor zover 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Voor zogeheten doorstroomlocaties en evenementen zoals kermissen, blijft maximaal toegestaan: één persoon op de 10 vierkante meter oppervlakte.

Waarschijnlijk volgende week besluit het kabinet of de vierde stap in het openingsplan op 30 juni ingaat, of sommige onderdelen mogelijk iets eerder. De evenementen en locaties vallen onder deze fase en gaan niet eerder in. De voorwaarden zijn nu al vastgesteld zodat organisatoren en instanties die de vergunning moeten verlenen, zich alvast kunnen voorbereiden.

Tot 28 juli mogen de evenementen maximaal 24 uur duren, en geldt er een maximumaantal bezoekers van 25.000 per dag. Daarna kunnen er weer meerdaagse evenementen met overnachting, zoals muziekfestivals, worden georganiseerd. Dan vervalt ook het maximumaantal bezoekers. "Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf maar ook tussentijds te testen", aldus het ministerie.