Meeste vrouwelijke voorgangers ervaren seksisme bij hun kerkwerk

Van de vrouwelijke dominees in Nederland voelt 90 procent zich tijdens het werk in de kerk ongelijk behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Ruim de helft krijgt geregeld ongewenste opmerkingen over hun kleding of uiterlijk. Dat meldt het Nederlands Dagblad op basis van onderzoek onder 300 vrouwelijke voorgangers.

De Protestantse Kerk heeft veruit de meeste vrouwen in dienst als voorganger en heeft er relatief dan ook het meest mee te maken. Driekwart krijgt ongewenste opmerkingen van de eigen gemeenteleden. Een kwart van de ondervraagde vrouwen geeft aan seksisme te ervaren vanuit het bestuur van de kerk. In kerkvergaderingen hebben ze bijvoorbeeld last van mannelijke medebestuurders die doen alsof vrouwen geen verstand van zaken hebben.

Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat ze door de ongewenste benaderingen overwegen te stoppen als voorganger (5 procent) of er onzeker van worden (19 procent). Ruim de helft (57 procent) zegt dat ze door het seksisme juist strijdlustiger zijn geworden en willen vechten voor gelijke behandeling.

Vragenlijst

Nagenoeg alle circa 1300 vrouwelijke predikanten kregen de online enquête toegestuurd. Volgens de krant hebben iets meer dan driehonderd vrouwen uit verschillende kerken de vragenlijst ingevuld.

In een reactie zegt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verrast te zijn door de onderzoeksresultaten en niet te hebben geweten dat de vrouwen in hun kerkwerk op deze schaal worden geconfronteerd met seksisme. "Veiligheid bespreekbaar maken vormt de basis voor een klimaat waarin iedereen binnen de gemeente zich veilig voelt' ', zegt een woordvoerster. "Ook zorgen gesprekken ervoor dat iedereen zich bewust wordt van zijn eigen rol in het benoemen en voorkomen van allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag."