Premium

Een kantelproef van 24 lange en onprettige seconden | column

Vierentwintig seconden. Zo lang stond het hart van de patiënt stil. Achteraf kan ik die informatie terugvinden op de meetapparatuur, maar toen het gebeurde, heb ik niet geteld.

Het was zeker geen afdelingsrecord, maar toch leek het een eeuwigheid. Ik stond erbij en keek ernaar. Een vlakke lijn waar de hartslag hoorde te staan op de monitor en een afwezigheid van activiteit op het hersenfilmpje. In mijn jaren als arts heb ik meerdere cursussen gevolgd over reanimeren, defibrilleren en andere vormen van ’basic and advanced life support’. Ik heb geen van die technieken gebruikt.