Zandvoort onderzoekt leegstand

Leegstand in de Grote Krocht.

Leegstand in de Grote Krocht.© Archieffoto Richard Stekelenburg

Richard Stekelenburg
Zandvoort

Er komt een onderzoek naar de vele leegstand van winkelpanden in Zandvoort. Dit gebeurt naar aanleiding van een oproep daartoe van het CDA. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken of de leegstaand inderdaad voornamelijk is toe te schrijven aan de seizoensinvloeden waar een badplaats nu eenmaal mee te maken heeft, of dat er ook iets anders aan de hand is.

CDA’er Jan Beelen noemde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering ook de huurprijzen als mogelijke oorzaak. Volgens hem ontvangt de politiek in Zandvoort regelmatig signalen dat die prijzen in het centrum dusdanig hoog zijn dat met name kleine ondernemers grote moeite hebben het ’spreekwoordelijke hoofd boven water te houden’.

Huren

Het onderzoek moet zich daarbij ook richten op de vraag of de huren wellicht te hoog zijn in relatie tot het feit dat Zandvoort te maken heeft met genoemde seizoenschommelingen. Anders gezegd: voor veel ondernemers geldt dat de jaarhuur voornamelijk in een paar zomermaanden kan worden terugverdiend. Voor sommige pandeigenaren geldt ondertussen, dat zij hun eigendom alleen verhuurd weten te krijgen tijdens die zomermaanden en hun huurprijzen mogelijk op dat gegeven zullen aanpassen.

Een andere vraag die onderzocht zou moeten worden is of er sprake is van ’partijen met een dominante marktpositie’.

Beelen kwam tot zijn oproep voor een onderzoek naar aanleiding van de Toeristische Visie van het college. Daarin wordt onder meer de ambitie uitgesproken om het dorpscentrum van Zandvoort nieuwe kwaliteitsimpulsen te geven. Leegstand is in dat verband onwenselijk, constateert hij. De CDA’er onderschrijft overigens de stelling dat de overheid zelf terughoudend moet zijn met het zich actief bemoeien op de verhuurmarkt.

De leegstand is met name te zien in de Grote Krocht, Haltestraat en Kerkstraat. Zo staan in de Grote Krocht onder meer de panden leeg die tot voor kort Albert Heijn in gebruik had. De supermarkt schoof na een riante verbouwing op naar een nieuw onderkomen op de hoek met het Raadhuisplein.

Beelen kreeg steun voor zijn oproep van een meerderheid van de gemeenteraad. Alleen oppositiepartijen VVD en OPZ stemde tegen, evenals raadslid Han Cohen (GBZ), die daarmee afweek van het stemgedrag van zijn fractiegenoten.

Wethouder Gerard Kuipers (D66)) kreeg voorts brede steun voor zijn Toeristische Visie, die de positie van Zandvoort moet verstevigen als een aantrekkelijke, op de ’stedelijke toerist’ georiënteerde badplaats. Alleen VVD en OPZ wilden niet instemmen met het extra krediet van 100.000 euro om de ambities van de nota al dit jaar vorm te geven.