Premium

Haarlemmermeer niet bang voor schadeclaim van 406 miljoen: ’Televerde kreeg geen toezegging’

Haarlemmermeer niet bang voor schadeclaim van 406 miljoen: ’Televerde kreeg geen toezegging’
Hoofddorp

Haarlemmermeer gaat er van uit dat de schadeclaim van 406 miljoen euro die projectontwikkelaar Televerde heeft ingediend, door de rechter wordt afgewezen. Televerde heeft geen zaak, melden B en W aan de gemeenteraad.

Haarlemmermeer heeft namelijk nooit een toezegging gedaan aan projectontwikkelaar Televerde om een bedrijventerrein bij Badhoevedorp te mogen ontwikkelen, aldus B en W.

Anders dan de rechtbank in oktober 2018 besliste, hoeft de toezegging die er niet is ook niet te worden nagekomen.

Lees ook: Haarlemmermeer liegt, aldus topman Televerde: ’Wij willen wel over schadeclaim van 406 miljoen praten’

Volgens Televerde werd in 1989 een stuk grond aan Haarlemmermeer verkocht om de Fokkerweg bij Schiphol-oost te kunnen aanleggen. In ruil daarvoor zou de gemeente een bedrijventerrein in Badhoevedorp-zuid mogelijk maken.

Dat heeft de gemeente niet gedaan, waarop Televerde naar de rechter stapte. Die veroordeelde Haarlemmermeer in oktober wegens ’misleiding’.

Een onterechte veroordeling, stellen B en W. Er is namelijk nooit een toezegging gedaan. In de brief uit 1989 waarnaar Televerde verwijst, staan alleen de beleidsvoornemens die er toen waren.

„Die brief is niet van een bestuursorgaan van de gemeente afkomstig. Noch het college van B en W, noch de gemeenteraad heeft enige bemoeienis gehad met deze brief.”

„ Als de brief als een toezegging moet worden gezien, dan is die toezegging onbevoegd gedaan. Het doen van een toezegging door iemand die niet bevoegd is, kan onder omstandigheden worden gezien als een onrechtmatige daad. Maar dan is die daad wel gepleegd in 1989 en is die verjaard na twintig jaar.”

De rechtbank oordeelde dat in 2012 aan alle voorwaarden was voldaan om de gemeente de toezegging te laten nakomen. Televerde heeft op grond daarvan een onafhankelijk bureau laten uitrekenen hoeveel inkomsten er sindsdien zijn misgelopen. Het totaal is 406 miljoen euro.

B en W stellen dat er in 2012 helemaal geen bedrijventerrein ontwikkeld kon worden. De provincie Noord-Holland wilde dat niet en bovendien heerste er economische crisis.

„Daarnaast heeft Televerde nog nooit een plan gepresenteerd om tot ontwikkeling van de grond te komen.” De stelling van Televerde dat er vanaf 2013 grond uitgegeven had kunnen worden voor kantoren, hotels en datacenters wijzen B en W dan ook af. De misgelopen inkomsten zijn veel lager omdat er vanaf 2013 gezien de markt toen veel minder grond had kunnen worden uitgegeven.

Geen schikking

Televerde wijst op vergelijkbare gevallen waar de gemeente wel aan heeft meegewerkt. Volgens B en W zijn die niet te vergelijken. „Deze gevallen zeggen niets over de vraag of de gronden van Televerde een bestemming hadden kunnen krijgen zoals Televerde die nu schetst.”

„Het is op dit moment niet zinvol om te praten over een minnelijke oplossing van het geschil”, aldus B en W. De gemeenteraad wordt binnenkort bijgepraat over de claim van Televerde. Daarna wordt besloten of er een openbare vergadering over wordt gehouden.