’Geen tegeltuin bij toekomstige huizen Haarlem: 60 procent van tuin moet groen zijn’

Een tegeltuin.
© Archieffoto
Haarlem

Bij nieuwe koop- of huurhuizen moeten bewoners de verplichting krijgen dat ze zeker 60 procent van hun tuin open en groen houden. Complete of bijna complete tegeltuinen zijn uit den boze.

Dat staat in een motie die de Socialistische Partij Haarlem volgende week donderdag gaat indienen. Ook wil de partij, in overleg met de woningcorporaties, dat de tuinen van bestaande woningen verder worden vergroend om de stad een groenere aanblik te geven en om te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Bij de coöperatiewoningen moet je denken aan stimuleringsmaatregelen, het wordt niet opgelegd, aldus SP’er Frits Garretsen. ,,Een stimuleringsmaatregel kan zijn dat een bewoner en struik of boom cadeau krijgt, of dat hij gratis goed advies krijgt.’’

Bewoners met een hekel aan tuinieren mogen dan niet meer hun gehele tuin betegelen zodat ze er geen onderhoud aan hebben. Volgens SP’er Garretsen, tevens jurist, is de verplichting om de tuinen groen te houden wettelijk goed te regelen. Dat kan in het bestemmingsplan worden vastgelegd of via een kettingbeding, aldus Garretsen. Bij een kettingbeding gaat de overeenkomst over op de volgende bewoner.

Garretsen wil de vergroening vastleggen in de zogeheten prestatieafspraken met de corporaties. Daarin staat hoeveel woningen de corporaties willen realiseren. Haarlem staat voor een enorme woningbouwopgave. De komende jaren worden in acht ontwikkelzones duizenden woningen neergezet.