Twijfels bij Europees defensiebeleid

Twijfels bij Europees defensiebeleid
Luxemburg

Het is onzeker of de Europese Unie in haar doelstelling een eigen defensiebeleid op te zetten overlapping met de NAVO kan vermijden. Als Europa zichzelf zou moeten verdedigen zonder hulp van de VS zijn er honderden miljarden euro’s nodig, stelt de Europese Rekenkamer in een rapport.

Op de krijgsmachten in de EU is de afgelopen jaren veel bezuinigd en ze doen veel dezelfde dingen, aldus de controleurs. Het huidige niveau van samenwerking tussen de lidstaten en de militaire capaciteit zijn volgens hen onvoldoende om de ambities waar te maken.

EU-landen zijn erg terughoudend om de regie uit handen te geven en kijken verschillend naar bedreigingen en de rol van de EU, constateert de rekenkamer. Het is dan ook van "cruciaal belang" dat lidstaten en de EU hun defensie-initiatieven op elkaar afstemmen als ze meer willen bereiken.

De Europese Commissie heeft voor de periode 2021-2027 voorgesteld de uitgaven voor defensie en externe veiligheid te verhogen naar 22,5 miljard euro.

Het laatste nieuws