Premium

Haarlem-Molenwijk aan de vooravond van ingrijpende vernieuwing: sloop en bouw honderden woningen

Haarlem-Molenwijk aan de vooravond van ingrijpende vernieuwing: sloop en bouw honderden woningen
De te slopen flats rond de Waddenstraat.
© Foto Google Maps
Haarlem

De buurt Molenwijk Noord in Haarlem staat aan de vooravond van een grootschalige vernieuwing. De sloop en nieuwbouw van honderden woningen moet dit deel van Schalkwijk een geheel ander aanzien geven.

Aanleiding vormt het plan van corporatie Pré Wonen om een groot wooncomplex aan de noordrand van de buurt te slopen. Elf flatgebouwen rondom de Waddenstraat met in totaal 264 sociale huurwoningen moeten wijken.

De corporatie denkt nu aan het terug bouwen van minimaal 418 woningen, waarbij sprake zal zijn van een gedifferentieerd aanbod met in ieder geval evenveel sociale huurwoningen als er worden gesloopt.

Verdichting

Maar er zijn meer bouwplannen in voorbereiding. Dat is voor de gemeente reden om de hele buurt nu onder de loep te nemen en een visie voor een groter gebied op te stellen. Het gaat volgens de gemeente om een eenmalige kans. Met als resultaat dat er in Molenwijk Noord sprake zal zijn van verdichting en tegelijkertijd van verbetering door een gevarieerder woningaanbod en een betere inrichting van de openbare ruimte.

Bij de visie worden ook twee kavels aan het Terschellingpad, waar nu nog de oude technische school staat, en de Zwemmerslaan betrokken. Op de eerste kavel moeten minimaal negentig sociale huurwoningen komen, op de tweede kavel zijn minimaal 134 dure en middeldure woningen voorzien.

Ontmoetingscentrum

Rondom de basisscholen de Wadden Molenwijk en de Brandaris liggen ook mogelijkheden voor woningbouw. Dit gebied is ook in beeld voor een door de wijkraad gewenst permanent wijkontmoetingscentrum. Verder komt een voormalig woonzorgcomplex van de Hartekampgroep aan de Amelandstraat in aanmerking voor een nieuwe bestemming.

De bouw van meer woningen in Molenwijk Noord is volgens de gemeente gewenst om tegemoet te komen aan de toenemende woningvraag. De extra woningen leveren ook geld op voor de herinrichting van de openbare ruimte.

De buurt is nu niet fijn ingericht, stelt de gemeente, er is weinig groen, er zijn veel geparkeerde auto’s en de buurt voelt onveilig en anoniem door de vele achterkanten en de onbewoonde begane grond van flats.

Het gemeentelijk voornemen wordt donderdagavond besproken in de raadscommissie Ontwikkeling.