Premium

Haarlemmermeers wethouder wil proef met woningbouw naast Schiphol

Haarlemmermeers wethouder wil proef met woningbouw naast Schiphol
Op zulke locaties in Rijsenhout wil Haarlemmermeer woningen bouwen.
© hdcmedia.nl
Hoofddorp

,,Geef ons de ruimte voor een pilot met woningbouw in Rijsenhout.’’ Die oproep doet Haarlemmermeers VVD-wethouder Jurgen Nobel (luchtvaartzaken) aan de rijksoverheid.

,,Er zijn mogelijkheden door woningen zo in te richten dat er geen slaapkamer aan kant komt waar vliegtuigen voorbij komen. Dat geluidadaptief bouwen stond niet op de kaart. Er wordt nu wel naar gekeken. Dat is een verdienste van Haarlemmermeer’’, aldus Nobel.

Hij heeft een ’voortgangsrapportage luchthavenzaken’ gepubliceerd waar de relatie tussen Haarlemmermeer en Schiphol centraal staat. Haarlemmermeer wil zoveel mogelijk woningen bouwen, maar loopt tegen de beperkingen van het luchthavenindelingsbesluit aan. Daarin staat dat er in de buurt van Schiphol niet mag worden gebouwd.

Niettemin heeft Haarlemmermeer grote plannen voor onder andere duizenden woningen in Hoofddorp-Noord. ,,Ik begrijp best dat die plannen nu nog te groot zijn, maar in Rijsenhout willen we graag kleinschalig aan de slag’’, aldus Nobel. De dorpsraad en het gemeentebestuur halen regelmatig ministers en staatssecretarissen naar Rijsenhout om te vertellen dat er woningen moeten komen op de plek van al jaren leegstaande kassen in het dorp.

De economische groei maar vooral ook leefbaarheid in Haarlemmermeer staat centraal. ,,Wij pleiten ervoor om ’s nachts tussen 1 en 5 uur niet te vliegen. De meeste klachten gaan over nachtvluchten. Het is belangrijk dat er een aaneengesloten periode van rust is’’, aldus Nobel. ,,Een ander aspect zijn de toegepaste isolatiemaatregelen. De eerste generatie daarvan heeft inmiddels zijn beste tijd gehad. Er moet vernieuwd worden, daar moet naar gekeken worden. Schiphol is bereid om daarover het gesprek aan te gaan.

Brief

Door onderhoud aan startbanen ontstaat meer overlast van vliegtuiglawaai bij andere banen. ,,Vooral de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan worden meer gebruikt. Bewoners hebben mij verteld dat het heel erg helpt als Schiphol vooraf een brief stuurt dat er meer geluidsoverlast kan worden ervaren’’, aldus Nobel.

Sinds zijn aantreden in januari heeft hij een ’Schiphol-tour’ gedaan. In alle woonkernen van Haarlemmermeer ging hij met mensen in gesprek. ,,Voor- en tegenstanders. Soms gingen we gewoon bij een supermarkt voor de deur staan, een andere keer hadden we vooraf afgesproken. Tijdens de tour bleek dat in elke kern anders tegen Schiphol aan wordt gekeken. Er is niet een eenduidig beeld naar voren gekomen van ’dit is het probleem’. Wel is duidelijk dat de een de schouders ophaalt terwijl een ander fysieke ongemakken ervaart van vliegtuiglawaai’’, aldus Nobel.

Het heeft geregeld afspraken met de nieuwe topman van Schiphol, Dick Benschop.