Premium

Aorta van Haarlem-Noord op de schop: flinke verkeershinder Rijksstraatweg

Aorta van Haarlem-Noord op de schop: flinke verkeershinder Rijksstraatweg
Geen verkeer van zuid naar noord tijdens de werkzaamheden aan de kruising met de Zaanenlaan.
© Foto Richard Stekelenburg
Haarlem

De operatie die de Schoterweg en Rijksstraatweg - de aorta van Haarlem-Noord - te wachten staat, zal niet pijnloos zijn. De gemeente kondigt flinke verkeersoverlast aan, met name in de periode van februari tot de zomer.

Komende maand beginnen de werkzaamheden om de doorstroming van vooral het openbaar vervoer te verbeteren op deze route. Het gaat aanvankelijk om relatief beperkte ingrepen bij de kruisingen met de Kleverlaan, de Pijnboomstraat-Julianapark en de Van Nesstraat. Tijdens deze werkzaamheden blijft steeds minimaal één rijstrook beschikbaar en zal het verkeer uit beide richtingen zo nodig om-en-om over de kruisingen worden geleid. Deze situatie duurt tot begin februari.

Vanaf februari worden de maatregelen ingrijpender. Dan worden de grote kruispunten met de Zaanenlaan, de Jan Gijzenkade-Minahassastraat, Generaal Spoorlaan-Eksterlaan (Marsmanplein) en de Muiderslotweg onder handen genomen. Bij deze werkzaamheden zal het verkeer op de Rijksstraatweg alleen stadinwaarts - dus van noord naar zuid - doorgang hebben. Het verkeer de andere kant op wordt omgeleid.

Bussen

Dat betekent dat in deze periode, die duurt tot de zomervakantie, ook het busverkeer in noordelijke richting een andere route rijdt. De buslijnen 385 en 244 rijden dan vanaf het NS-station via de Spaarndamseweg en de Vondelweg naar het Delftplein. Voor buslijnen 3 en 73 geldt dat de route noordwaarts verandert afhankelijk van welk deel van de Rijksstraatweg op dat moment onder handen wordt genomen. Ook de bussen van lijn 2 en 14 zullen deels een andere route kiezen.

Een en ander betekent dat busreizigers hier en daar verder moeten lopen naar hun bushalte en soms extra zullen moeten overstappen.

Er is voor gekozen de rijrichting van noord naar zuid zoveel mogelijk te ontlasten zodat forenzen richting het centrum zo min vertragingen ondervinden, met oog op hun aansluiting op trein of andere bus.

Na de zomer wordt er andermaal aan het tracé gewerkt. Het gaat dan om aanpassingen aan de kruising met de Maasstraat. Omdat deze ingreep weer wat minder omvangrijk is, zal hier het verkeer - inclusief de bussen - opnieuw vanuit beide richtingen om-en-om langs de werkzaamheden worden geleid.

In september wordt er gewerkt aan het Delftplein. Die werkzaamheden zullen geen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid, zo verwacht de gemeente, omdat ze beperkt van omvang zijn en ’s nachts worden uitgevoerd, met name op en rond de busbanen.