Premium

Forza Haarlemmermeer: Rapporten rekenkamer serieus nemen

Hoofddorp

Het wordt de hoogste tijd dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer bekijkt hoe om te gaan met onderzoeken van de rekenkamercommissie. Dat vindt Forza-raadslid Michel van Dijk. Hij zei dat bij de bespreking van een rekenkamerrapport over brede scholen.

,,De gemeenteraad heeft zitten slapen. Dit is niet de eerste keer dat overgenomen aanbevelingen van de rekenkamercommissie niet worden uitgevoerd’’, aldus Van Dijk. Hij vindt dat zorgelijk.

In het bewuste rapport staan de bevindingen van de rekenkamercommissie, die heeft gekeken of de aanbevelingen uit een onderzoek naar brede scholen in Haarlemmermeer zijn nagekomen. De conclusie is dat er twee niet zijn uitgevoerd en een derde gedeeltelijk. Als de gemeenteraad alert was geweest had ze dat zelf ook kunnen signaleren, wilde Van Dijk maar zeggen.

Haarlemmermeer worstelt al ruim tien jaar met het concept brede school, waarin scholen samenwerken met maatschappelijke en andere instellingen om de wijkbewoners zoveel mogelijk te bieden: onderwijs, ontmoeting en ondersteuning als het nodig is. Dat voorkomt meteen dat er door de gemeente betaalde ruimten in schoolgebouwen leegstaan, terwijl verderop in de wijk activiteiten in een dorpshuis of wijkgebouw van de gemeente worden ontplooid.

In 2009 werd er op ingezet, maar in 2012 werd besloten tot afbouw van het initiatief. Daarop volgde het concept community school, dat bijna hetzelfde is, maar ook dat kwam niet uit de verf. ,,Het concept stierf in schoonheid’’, zo verwoordde VVD’er Adam Elzakalai het. Inmiddels is de Lokale Educatieve Agenda ontwikkeld om een nieuwe poging te wagen.

De conclusie van de rekenkamer dat de gemeenteraad onvoldoende over deze onderwijsontwikkelingen is geïnformeerd, nuanceerde HAP-wethouder Marjolein Steffens. ,,Als u stelt dat het college nooit een brief aan de raad heeft gestuurd waarin wordt gemeld dat van de brede scholen wordt afgezien, klopt dat. Maar in de loop der jaren is de raad in allerlei ontwikkelingen op de hoogte gehouden van initiatieven en koerswijzigingen. Dat is een impliciete informatievoorziening.’’

Steffens kondigde aan binnenkort met een voorstel naar de raad te komen waarin de samenwerking met scholen en instanties wordt bekeken. ,,Dat gaat ook over commerciële initiatieven zoals kinderopvang. Als die nu in een school zit, betaalt de gemeente de huisvesting. We willen voor commerciële partijen een passende huur gaan vragen.’’