Premium

Veilig Thuis zit financieel klem: Directeur Wianne Brandt: ’We gaan weer bergopwaarts’

Veilig Thuis zit financieel klem: Directeur Wianne Brandt: ’We gaan weer bergopwaarts’
Veilig Thuis grijpt in bij kindermishandeling.
© Archieffoto
Haarlem

Veilig Thuis, het meld- en adviespunt huiselijk geweld en kindermishandeling, werkt de financiële problemen langzaam weg. Directeur Wianne Brandt denkt echter dat de nieuwe landelijke campagne ’Ik vermoed huiselijk geweld’ zal leiden tot meer meldingen en dus ook meer kosten.

Veilig Thuis is onder verhoogd financieel toezicht van de gemeente geplaatst. Zo zal de in Haarlem gevestigde organisatie, met ongeveer tachtig medewerkers, voor kostenbesparing worden ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

De organisatie is in de problemen gekomen door een hoog ziekteverzuim, veel externe inhuur en personeelsgebrek. Deskundigen moesten extern worden ingehuurd wat de organisatie op kosten jaagt. Afgelopen jaar heeft Haarlem vijf ton extra subsidie gegeven.

Brandt is sinds begin dit jaar werkzaam bij Veilig Thuis Kennemerland. De organisatie krijgt meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling, geweld tegen ouderen, vechtscheidingen en stalking. Na een melding starten medewerkers van Veilig Thuis een onderzoek. Of er wordt een waarschuwing gegeven aan de politie of het sociaal wijkteam. Ook geeft Veilig Thuis trainingen aan andere hulpverleners, als die vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling.

In 2019 verwacht Brandt dat er 3200 meldingen zullen binnenkomen. Dat aantal is licht gestegen door het landelijke beleid. Door meer spotjes op televisie neemt het aantal meldingen toe. Brandt verwacht dat het aantal meldingen door deze campagne volgend jaar weer fors zal oplopen van 3200 naar 3600. Brandt geeft een schot voor de boeg: ,,Dat betekent voor ons meer werk en dus meer kosten.’’

Geen wachtlijsten

Volgens Brandt staat de organisatie er nu beter voor dan vorig jaar. De wachtlijsten zijn weggewerkt. Na een melding wordt binnen vijf dagen actie ondernomen. Ook is het ziekteverzuim gedaald van 11 naar 8 procent. Er zijn minder vacatures. Er worden meer meldingen intern - met eigen personeel - afgehandeld.

Veilig Thuis is actief in Zuid-Kennemerland en in Haarlemmermeer. Het is een van de drie grote subsidieontvangers in de gemeente Haarlem die onder verhoogd financieel toezicht zijn geplaatst. De andere twee zijn de Stichting Haarlem Marketing en Kenter Jeugdhulp.