Premium

Ambtelijke fusie Zandvoort-Haarlem onder de loep; ondertussen verbouwt badplaats haar leegstaande raadhuis

Ambtelijke fusie Zandvoort-Haarlem onder de loep; ondertussen verbouwt badplaats haar leegstaande raadhuis
Het monumentale gedeelte van het Zandvoortse raadhuis.
© Foto RS
Zandvoort

Hoe gaat het nu werkelijk met het verstandshuwelijk dat Haarlem en Zandvoort met de ambtelijke fusie op 1 januari 2018 aangingen? Na het aan elkaar wennen en ook geregeld mopperen, is het nu tijd om te meten. Begin komend jaar zal de eerste tussenevaluatie worden gemaakt.

Die evaluatie wordt uitgevoerd door een nog aan te wijzen extern onderzoeksbureau. Alleen dat al leidt bij de grootste criticaster van de ambtelijke samenwerking tot vraagtekens, zo bleek dinsdagavond toen wethouder Ellen Verheij haar plan van aanpak voor de evaluatie aan de raadscommissie Bestuur voorlegde.

VVD-fractievoorzitter Martijn Hendriks: ,,Wie gaat dat bureau kiezen en op basis van welke criteria?’’ Hendriks wees erop dat formeel B en W de keuze maakt, maar dat het er in de praktijk ’dus’ op neer zal komen dat de ambtelijke organisatie een onderzoeksbureau kiest. En hoe onafhankelijk was zo’n keuze dan? Hij zou liever zien dat de Rekenkamer, als ’enig echt onafhankelijk orgaan’ de opdrachtgever werd.

Wantrouwen

Hendriks kreeg er de handen er niet voor op elkaar. Zijn statement legde wel andermaal het wantrouwen bloot dat er leeft bij de criticasters van de ambtenarenfusie.

Dat wantrouwen gaat vaak over geld. Veel was afgelopen twee jaar te doen over de vergoedingen die Zandvoort aan Haarlem betaalt voor de geleverde diensten. Die zitten deels in de vaste personele vergoeding, worden deels berekend op projectbasis, worden hier vooraf en daar achteraf berekend. Probeer daar maar eens zicht op te houden. Niet alleen de VVD, maar ook OPZ noemt de financiële kant van het verhaal om die reden ’onhelder en moeilijk te volgen’. Of de komende evaluatie daar ook iets meer helderheid in kon brengen, vroeg OPZ-fractievoorzitter Peter Kramer.

Ja, dat kon. Wethouder Verheij staat open voor alle suggesties, maakte ze duidelijk. Ze riep de raadsleden op hun wensenlijstjes vooral in te sturen. Peter Kramer had toen al aangegeven dat te zullen doen. ,,Ik kan ze nu ook oplezen, maar dan wordt het een aanvullend programma ben ik bang...’’

De komende evaluatie is nog maar een voorlopige. De echte volgt in 2022. Dan zal een nieuw bestuurskracht onderzoek worden uitgevoerd, dat naast het bestuurskrachtonderzoek uit 2016 zal worden gelegd. Het onderzoek van destijds gaf in 2017 de doorslag om te kiezen voor de aansluiting bij Haarlem. Wel zal nu al bekeken worden of er verbeteringen zichtbaar zijn ten opzichte van het onderzoek uit 2016.

Dat op basis van de komende evaluatie de ambtelijke samenwerking al zal worden ontbonden, lijkt uitgesloten. Dat B en W ondertussen al het leegstaande deel van het raadhuis wil slopen, gaat Astrid van der Veld (GPZ) veel te ver. De plekken van onze ambtenaren nu al slopen, terwijl een eerste evalutatie nog niet eens is gemaakt? ’Onaanvaardbaar’, oordeelde ze.

Maar daar staat ze alleen in. Er zijn binnen de gemeenteraad wel mensen die de eigen ambtenaren liefst zien terugkeren, maar er is wat dat betreft alle vertrouwen in het ’terugvalscenario’ dat wethouder Joop Berendsen daarvoor heeft gemaakt. Als die ambtenaren al terugkeren, is er voor hen toch ook niet alle ruimte nodig die nu leeg staat.

Zandvoort koerst dus richting sloop van de moderne gedeelten van het raadhuis. Het monumentale deel blijft in gebruik voor het bestuur en kan deels worden verhuurd. Op de vrijgemaakte ruimte kunnen woningen komen. De optie om daar ook een hotel te bouwen, werd met algemene stem van tafel geveegd. Woningen is wat Zandvoort wil.