Premium

Rem op afsteken van vuurwerk in Haarlem: jaarwisseling 2020-2021 mogelijk niet meer knallen

Rem op afsteken van vuurwerk in Haarlem: jaarwisseling 2020-2021 mogelijk niet meer knallen
Haarlem

Er komt een hogere drempel voor het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Dat is het gevolg van een voorstel donderdagavond van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de Actiepartij.

Het voorstel wordt in de geest ook gesteund door andere partijen. Maar zij vinden dat over zo’n maatregel eerst een dialoog moet komen met andere betrokkenen, zoals vuurwerkliefhebbers, handhavers en vuurwerkverkopers.

Frans Smit van OPHaarlem vindt dat zo’n besluit een goede afweging verdient. ,,We moeten over zo’n maatregel eerst nadenken.’’ Voor dit standpunt kreeg hij veel bijval van andere partijen. D66 was verdeeld over dit voorstel: raadsleden Bas van Leeuwen en Misja de Groot zijn voor, Dilia Leitner, Meryem Cimen en Maarten Rijssenbeek tegen.

D66-fractievoorzitter Leitner wijst erop dat het onderwerp opeens tevoorschijn komt tijdens een begrotingsvergadering. Zonder dat het vooraf aan de orde is geweest. ,,Er zijn ook geen insprekers geweest over dit onderwerp, terwijl het een groot maatschappelijk thema is.’’

Het voorstel behelst een flinke uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones met ingang van komende jaarwisseling in Haarlem. Op de Haarlemmers die rond deze jaarwisseling vuurwerk willen afsteken, moet een beroep worden gedaan om af te zien van hun liefhebberij.

Voor volgend jaar gaat het voorstel verder. Er moet in overleg met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de politie worden gekeken of er voor de jaarwisseling van 2020-2021 een algeheel verbod kan komen voor het afsteken van knal- en siervuurwerk. Daarbij kan het alternatief worden onderzocht of er een professionele vuurwerkshow in de stad kan komen.

Van de bezuinigingen in het sociaal domein gaan enkele scherpe kantjes af. Diverse bezuinigingsvoorstellen zijn van de baan, zoals die op economisch daklozen, op het budget voor belangenorganisaties en op de breedtesport.

Dit voorstel van de coalitiepartijen, vlak voor de begrotingsvergadering donderdagavond ingediend, kwam deze partijen op zware kritiek te staan van onder meer de VVD’er Anne Sterenberg en Frans Smit van OPHaarlem. Zij verwijten de coalitiepartijen te pronken met andermans veren.

In een eerdere begrotingsvergadering kwamen de ChristenUnie, OPHaarlem en de SP al met soortgelijke ideeën en en ’die zijn gekaapt door de coalitie om er goede sier mee te maken’. D66-fractievoorzitter Dilia Leiner en Eva de Raadt van het CDA zeiden zich deze kritiek aan te trekken.

Rem op afsteken van vuurwerk in Haarlem: jaarwisseling 2020-2021 mogelijk niet meer knallen
,,Niet lullen, maar poetsen.’’ Met die woorden nam VVD-politica Anne Sterenberg afscheid van de raad.
© United Photos/Laurens Bosch

Voor Anne Sterenberg was het het laatste optreden in de raad. De fractievoorzitter van de VVD gaat verhuizen naar Soest. Voor Sterenberg, een sociaal liberaal, waren veel mooie woorden en zij kreeg van burgemeester Wienen de vroedschapspenning van de stad.