Enkele tientallen huurwoningen erbij in Haarlemmermeer in 2020

Hoofddorp

In 2020 komen enkele tientallen sociale huurwoningen extra beschikbaar in Haarlemmermeer.

Corporatie Ymere levert in het Hoofddorpse Tudorpark 88 nieuwe eengezinswoningen op en start in dezelfde wijk met de bouw van 75 appartementen.

De corporatie wil ook beginnen met de bouw van woningen in de J.C. Beetslaan in Hoofddorp en aan de Groeneweg in Vijfhuizen. De panden die daar stonden zijn allang gesloopt, maar door allerlei procedures die gevolg moeten worden is de bouw nog niet begonnen.

Ymere heeft met de gemeente Haarlemmermeer afgesproken dit jaar maximaal veertig huurwoningen te verkopen. Dat is aanzienlijk minder dan de 120 die eerder werd overeengekomen. De verkoop is nodig om nieuwbouw te financieren. Door meer te gaan bouwen en minder woningen te verkopen neemt het aantal sociale huurhuizen toe.

Om nieuwbouw te versnellen praat Ymere met de gemeente over het wegnemen van belemmeringen. De parkeernormen kunnen voor bepaalde doelgroepen worden versoepeld, is het idee.

Woonwagens

Bij de presentatie van de afspraken voor 2020 wijzen gemeente en Ymere er op dat er wordt gekeken of een beperkte uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen mogelijk is. Ymere is eigenaar en verhuurder van de meeste standplaatsen.

Het kijken naar nieuwe standplaatsen is niet nieuw. Dat werd eind 2017 al toegezegd naar aanleiding van een onderzoek dat de Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland in Haarlemmermeer hield.

Bij de presentatie stelde voorzitter Sabina Achterbergh dat woonwagenbewoners tot hoge leeftijd bij hun ouders moeten blijven wonen omdat er geen plek is voor een eigen wagen. „Er komen alleen plekken vrij als iemand sterft.

In Haarlemmermeer is iemand van 46 jaar die nog bij zijn ouders woont”, aldus Achterbergh. De vereniging hield een onderzoek waarbij alle 55 standplaatsen werden benaderd. 46 deden er mee. Daarbij bleek dat er behoefte is aan 47 nieuwe plekken.

In november 2018 kwam Jan van de Hout uit Hoofddorp naar de gemeenteraad van Haarlemmermeer om in te spreken. „Er zijn te weinig standplaatsen. Ik woon nog thuis en dat ben ik zat”, zei hij.

Toenmalig woonwethouder Tom Horn (PvdA) erkent de behoefte aan nieuwe standplaatsen, volgens hem veertig. „Er is geen uitsterfbeleid in Haarlemmermeer, maar ook geen uitbreidingsbeleid. Wij zijn met Ymere in gesprek. We gaan veel nieuwe wijken bouwen, daar liggen mogelijkheden.” Dat beleid wordt nu uitgewerkt.

Net binnen