Premium

’Akkoord Averijhaven dichtbij’; onderhandelingen over metamorfose voormalig baggerdepot bij IJmuidense sluizen gaan schijnbaar de goede kant op

’Akkoord Averijhaven dichtbij’; onderhandelingen over metamorfose voormalig baggerdepot bij IJmuidense sluizen gaan schijnbaar de goede kant op
De Averijhaven zou moeten worden omgetoverd tot een uitvalbasis voor groene-energieprojecten op de Noordzee.
© foto United Photos/Toussaint Kluiters
Velsen

De havenbedrijven van IJmuiden en Amsterdam naderen met de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland een akkoord over de Averijhaven. Dat stellen partijen die zijn betrokken bij onderhandelingen over het oude baggerdepot in de buurt van de IJmuidense zeesluizen, meldt Nieuwsblad Transport. De Averijhaven moet een uitvalsbasis voor groene-energieprojecten op de Noordzee worden, is de bedoeling.

Volgens de Velsense wethouder Jeroen Verwoort (havens) is de deal nog niet rond. ,,Maar het zou goed zijn voor onze Energiehaven-ambities.’’ Al ruim twee jaar wordt met de eigenaar van de Averijhaven, het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gesproken over de overname van het oude baggerdepot. Het zou een offshore-haven voor de windparken in de Noordzee kunnen worden. Groot voordeel: de ligging bij de sluizen van IJmuiden.

Een convenant waaraan de havenbedrijven, het provinciebestuur en de gemeente Velsen nog werken, is een eerste belangrijke stap. Naar verwachting neemt de uitvoering van het plan sowieso nog wel geruime tijd in beslag. Voordat het terrein met een nog aan te leggen havenkade in gebruik kan worden genomen, is er behoorlijk wat werk aan de winkel.

Erfpacht

Zo moet er allereerst een zogenoemde Milieu Effect Rapportage (MER) worden gemaakt van het haventerrein aan de IJ-monding. Valt de uitslag daarvan positief uit, dan kunnen het havenbedrijf van Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland een erfpachtcontract voor vijftig jaar afsluiten met de huidige eigenaar.

Maar voorlopig ligt er alleen nog een voornemen tot een overeenkomst. Het Rijksvastgoedbedrijf schreef vorig jaar in een brief dat er is gekozen voor erfpachtuitgifte aan het consortium ’omdat het niet aannemelijk is dat er voor het betreffende perceel een markt is door en vanwege de positie van het nabijgelegen staalbedrijf Tata Steel’. Het grote havenperceel heeft volgens het vastgoedbedrijf ’geen andere bruikbare ontsluiting over land’ dan via het terrein van het voormalige Hoogovens. Dat zorgt er ook voor dat goedkeuring van de directie van Tata Steel noodzakelijk is voor de toekomstige ontsluiting van de Averijhaven aan de landzijde. Daarbij zou er - wordt duidelijk in dezelfde brief van het vastgoedbedrijf - ook sprake van zijn dat het staalbedrijf van plan is ’andere gronden ten behoeve van het realiseren van het haventerrein in te brengen’. De initiatiefnemers zouden verder op eigen kosten het oude baggerdepot rijp moeten maken voor de aanleg van een kade en de beoogde haventerreinen.