Discipline is een must bij uitbraak virus

Discipline is een must bij uitbraak virus
Regionaal risicoprofiel uit 2015
© Veiligheidsregio Holland Midden
Amsterdam

Paniek is een slechte raadgever. Maar waakzaamheid is geboden, nu het nieuwe coronavirus Covid-19 serieus voet aan de grond heeft gekregen in Europa. Lees de landelijke draaiboeken en de risicoprofielen van de veiligheidsregio’s er maar op na: een serieuze uitbraak zou grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven, voor de hulpverlening en voor de openbare orde.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (zo’n 640.000 inwoners in zeventien gemeenten) heeft het ’worst case scenario’ voor een grieppandemie in haar risicoprofiel uitgerekend: in het slechtste geval gaat het om 159.000 geïnfecteerde inwoners en enkele tientallen doden op de top van een pandemie. In dat scenario voorziet de regio continuïteitsproblemen als gevolg van een uitval van dertig procent van de beroepsbevolking.

Realistisch? Waarschijnlijk gaat het bij een uitbraak om een aanzienlijk kleiner aantal geïnfecteerden, denkt de Veiligheidsregio.

Maar in het risicoprofiel wordt wél gewaarschuwd: ,,Effecten kunnen, afhankelijk van de ernst van de pandemie, catastrofaal zijn. Een langdurige aanval (enkele weken) kan leiden tot (gedeeltelijke) uitval van hulp- en dienstverlening met als gevolg een grote hulpvraag en maatschappelijke onrust. Het effect van een pandemie is breder dan het effect op de zorgketen. Door uitval (ziekte) komen de basisvoorzieningen en de openbare orde en veiligheid onder druk te staan.’’

En de Veiligheidsregio Holland Midden (meer dan 770.000 inwoners, achttien gemeenten met Leiden als grootste stad) had in het risicoprofiel van 2015 een verhelderende diagram opgenomen: daarin is te zien dat qua impact een pandemie diep in het rood staat, net als grote overstromingen. Maar de kans dat er zich een catastrofale dijkdoorbraak voordoet, wordt als onwaarschijnlijk ingeschat. Bij de kans op een ziektegolf is dat anders: waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk. ,,Hollands Midden kent een hoge bevolkingsdichtheid en veel reizigersbewegingen. Hierdoor kan een virus zich snel verspreiden’’, meldt het risicoprofiel.

Kamervragen

Het CDA stelde deze week Kamervragen over Covid-19 en de manier waarop Nederland zich op de ziekte voorbereidt. Parlementariër Pieter Omtzigt vraagt zich af of de Nederlandse regering wel voldoende doet om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de grens te houden. Hij wijst onder meer naar het reisadvies voor Italië - waar de ziekte ook opdook - dat volgens hem erg laat werd aangepast. Andere Europese landen handelden adequater, vindt hij.

Omtzigt vraagt onder andere om een meldplicht voor mensen die de afgelopen week op plekken zijn geweest waar veel ziektegevallen zijn geconstateerd, zoals Daegu in Zuid-Korea, Qum in Iran en Lombardije in Italië. En hij dringt aan op speciale maatregelen zodat - in geval van een uitbraak - cruciale onderdelen van de Nederlandse economie kunnen blijven draaien. ,,Ik noem daarbij niet voor niets de grote havens’’, aldus Omtzigt.

Hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder van het LUMC kijkt met verbazing naar de enorme aandacht voor Covid-19. ,,Je kunt het niet over één kam scheren met ebola, waaraan meer dan vijftig procent van de patiënten overlijdt’’, zegt hij. ,,Ik vergelijk dit nieuwe coronavirus met de griep. Een klein deel van de zieken zal pech hebben en overlijden. Maar de mensheid in zijn geheel zal niet ten onder gaan.’’

Achterover leunen is dan maar het devies? Nee, zegt Snijder. ,,Na SARS in 2002/2003 en MERS in 2012 is Covid-19 het derde coronavirus in twintig jaar tijd. Dat is serieus.’’ Hij heeft behoorlijk ontzag voor het virus. ,,Zo’n klein bolletje weet de wereld op de kop te zetten. En de oplossing ligt voorlopig nog niet voor het grijpen.’’

Vaccins

Er zijn nog geen vaccins en ook geen virusremmende middelen voor Covid-19. Ook niet voor voor de eerdere coronavarianten SARS en MERS. ,,Bij SARS kwamen er op een gegeven moment geen ziektegevallen meer bij en werd de focus verlegd’’, aldus Snijder. ,,Op zich vind ik dat spijtig. Ik las dat het nieuwe virus al 440 miljard euro schade aan de wereldeconomie heeft veroorzaakt. Meer dan het kost om een vaccin te ontwikkelen.’’

Nu wordt er wereldwijd aan een vaccin gewerkt tegen het nieuwe coronavirus. ,,Maar dat is een langdurig proces. Als er nu een coronapandemie uitbreekt, komt het aan op discipline. Mensen die duidelijk iets onder de leden hebben, zullen zich uit respect voor de medemens moeten afzonderen’’, aldus Snijder. ,,Als Covid-19 uitbreekt in Nederland, dan moeten we natuurlijk niet het poldermodel op tafel leggen: wel in quarantaine maar niet de hele dag.’’

risicos.pdf