Nieuwe baas onderwijskoepel Dunamare met scholen in Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen

Nieuwe baas onderwijskoepel Dunamare met scholen in Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen
Haarlem

Per 1 september 2020 treedt Henk Post aan als voorzitter van het College van Bestuur van schoolkoepel Dunamare.

Die omvat 23 scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen, met de Maritieme Academie Harlingen als buitenpost. Henk Post is nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur van CVO, een stichting die zeven scholengroepen in de regio Rotterdam onder haar hoede heeft.

De Raad van Toezicht van Dunamare Onderwijsgroep zegt verheugd te zijn met de benoeming van Henk Post als voorzitter van het College van Bestuur.

De overstap van Henk Post naar Dunamare Onderwijsgroep komt na een periode van bijna zeven jaar bij CVO. In de afgelopen jaren heeft hij onder andere veel gedaan om gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen, binnen de CVO-scholen maar ook in het Rotterdamse onderwijs als geheel.

Henk Post is naast voorzitter van CVO lid van het algemeen bestuur van de VO-raad en lid van de Raad van Toezicht van een mbo. Hiervoor werkte Henk Post zestien jaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verschillende directiefuncties. Daarnaast was hij lid van verschillende Raden van Toezicht in de omroep- en zorgsector.

Op dit moment bestaat het college van bestuur van Dunamare Onderwijsgroep uit Albert Strijker en Jan Rath. Albert Strijker blijft daarna aan als bestuurder van Dunamare Onderwijsgroep tot zijn pensionering in het voorjaar van 2021.