Premium

Frida Vogels spreekt met respect over haar schoonvader

Het is een dun boekje, het bestaat voor het merendeel uit geselecteerde (en soms ietwat bewerkte) dagboekfragmenten die eerder het licht zagen in de reeks dagboeken die Frida Vogels (1930) publiceerde.

Maar zo bij elkaar gezet bieden deze fragmenten, dankzij een zorgvuldige selectie, een liefdevol beeld van Vogels Italiaanse schoonvader. Terwijl zij met veel mensen uit haar omgeving maar moeilijk een kritiekloze band kon opbouwen, lukte dat haar met haar schoonvader wel.

Net binnen