Premium

Haarlem had in de 17e eeuw een slechte reputatie: ’Ongeregeld geselschap van hoeren en boeffen’

Illegale bouwsels buiten de St. Janspoort in 1663.
© Illustratie Noord-Hollands Archief

In de 17e eeuw raakte Haarlem vol. De stad had in essentie zijn vorm gekregen in de late 14e eeuw toen zij zo’n 7.500 inwoners had. Inmiddels waren dat er 40.000 die allemaal binnen de stadsmuren woonden.

Voordat de aan de stad vervallen grond van de verlaten kloosters was volgebouwd waren de jaren 1640 bereikt, maar al eerder werd woonruimte schaars en stegen de huren. In 1617 besloot de Vroedschap dat huizen niet langer zonder haar toestemming mochten worden gesplitst.

Net binnen