Premium

Grote onrust onder paardenhouders en agrariërs in de binnenduinrand om nieuwe natuur van de provincie Noord-Holland; onteigenen van grond staat in de plannen

Jongvee van Paul Dijkzeul op de weilanden bij zijn boerderij in Santpoort-Zuid.

Jongvee van Paul Dijkzeul op de weilanden bij zijn boerderij in Santpoort-Zuid.© foto United Photos/Paul Vreeker

Ellen de Boer
Santpoort-Noord/Vogelenzang

Er is grote onrust ontstaan onder agrariërs, paardenhouderijen en andere grondeigenaren in de binnenduinrand van Vogelenzang tot Santpoort-Noord. De provincie Noord-Holland wil hun land inrichten als natuur, met bijvoorbeeld nat hooiland. Maar op een natte wei met mogelijk giftige planten als jacobskruiskruid is het lastig dieren te houden.