Gemeenten gaan plek zoeken voor Afghaanse vluchtelingen, commissaris van de Koning van Dijk wil voor eind van de maand weten waar dat kan

Een groep Afghaanse vluchtelingen op het platform van de Belgische luchthaven Melsbroek in België.

Een groep Afghaanse vluchtelingen op het platform van de Belgische luchthaven Melsbroek in België.© AFP/Kenzo Tribouillard

Peter Schat
Haarlem

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zit de 47 Noord-Hollandse gemeenten achter hun broek om opvangplekken voor Afghaanse vluchtelingen te organiseren. Hij doet dat, net als de commissarissen van de Koning in de andere provincies, op verzoek van demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol voor asiel en migratie.

De commissarissen spelen in dezen de rol van rijksheer. Van Dijk is in die hoedanigheid voorzitter van de provinciale regietafel asielopvang. Aan die tafel zitten vanuit elke veiligheidsregio een burgemeester, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het ministerie van Justitie en Veiligheid en gedeputeerde Cees Loggen van wonen en interbestuurlijk toezicht.

Blokhuis heeft ook alle colleges van Gedeputeerde Staten in ons land en de colleges van burgemeester en wethouders van elke gemeente gevraagd aan te geven, waar aanvullende plek voor de opvang van asielzoekers is te vinden.

De regietafel inventariseert momenteel welke locaties in Noord-Holland beschikbaar zijn. De urgente noodopvang regelt op dit moment het COA. De eerstkomende weken en maanden wordt bekeken welke permanentere plekken in aanmerking komen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vinden van voldoende locaties voor opvang van asielzoekers en voor de huisvesting van statushouders. Van Dijk brengt voor het einde van deze maand een rapportage uit aan Ollongren en Broekers-Knol.