Premium

Roma en Sinti in Haarlem: met argwaan bekeken, al voor de Tweede Wereldoorlog | Uit de Tijd

Met het verdwijnen van de paardenmarkt in 1921 hadden Roma minder in Haarlem te zoeken. Toch bleven zij komen. Ze speelden muziek in cafés, werkten als scharensliep, ketellapper of op de kermis.