Bieblocatie in Uitgeest bevat geen sporen uit de prehistorie. Resultaat graafwerk valt tegen

Proefsleuf archeologisch onderzoek bieblocatie.

Proefsleuf archeologisch onderzoek bieblocatie.© Foto Gemeente Uitgeest

Van onze verslaggever
Uitgeest

Tijdens het graven van proefsleuven op de bibliotheeklocatie zijn eind maart verschillende scherven gevonden in een kist. Dit archeologisch onderzoek werd gedaan ter voorbereiding op woningbouw daar. Prehistorische sporen ontbreken.

Het onderzoek is uitgevoerd door IDDS Archeologie uit Noordwijk. In de week van 21 maart werden lange putten aangebracht waarin archeologen kunnen speuren naar archeologische resten. De oudheid daarvan viel mee. Het gaat om sporen van bedrijvigheid uit de 18e en 19e eeuw. Zoals een kist vol met scherven. De scherven waren van algemene aard, zoals roodbakkend aardewerk. Oftewel, sporen van de ‘gewone’ man en daarmee ’in eerste instantie geen sporen van een hoog welstandsniveau’.

Wethouder cultureel erfgoed Cecilia van Weel: ,,Eerdere Uitgeesters hebben dit ooit in de grond in gegraven. Deze scherven vertellen ons verhalen over vroeger: over het soort keramiek dat men gebruikte en over het welstandsniveau van Uitgeest. Bijzonder dat we op deze manier een inkijkje krijgen in de geschiedenis van ons dorp.”

Moesbedden

Duidelijk is dat het landje bij de kerk vooral een kleinschalige agrarische functie heeft gehad, er werden ook moesbedden aangetroffen. Conclusie: een landje waar diverse gewassen werden geteeld. Dit was kenmerkend voor Uitgeest. Het dorp had tot in de 20e eeuw een open karakter, waarin akkertjes en huizen elkaar afwisselden.

’Voor de locatie was de verwachting erg hoog’, geeft de gemeente toe. De locatie ligt namelijk in het centrum van Uitgeest, en zeer dichtbij de kerk. ’We weten uit onderzoek uit de omgeving dat daarnaast op zandgronden, zoals hier, vaak al in de prehistorie bewoning plaatsvond. Uit de prehistorie werden echter geen sporen aangetroffen.’