Herdenking van Slag bij het Manpad bij rijksmonument De Naald in Heemstede dit jaar op 2 juli

Rijksmonument De Naald op de hoek van de Manpadslaan en de Herenweg.

Rijksmonument De Naald op de hoek van de Manpadslaan en de Herenweg.© Archieffoto United Photos/Toussaint Kluiters

Arnold Aarts
Heemstede

De herdenking van de Slag bij het Manpad (1573) vindt dit jaar op zaterdag 2 juli plaats.

Aan de Herenweg in Heemstede herinnert het rijksmonument De Naald aan de Slag bij het Manpad. De Slag was een poging van een geuzenleger om tijdens de Tachtigjarige Oorlog de Spanjaarden uit Haarlem te verjagen en de uitgehongerde bevolking te voorzien van voedsel.

Het werd een ongelijke strijd van goedwillende amateurs tegen de goed uitgeruste Spaanse krijgsmacht, die op de hoogte was van de aanval. Bij de Slag vielen zo’n zevenhonderd doden. Enkele dagen na de slag gaven de uitgeputte verdedigers van Haarlem zich na zeven maanden verzet over aan de Spanjaarden.

De herdenking vindt op 2 juli om twee uur ’s middags plaats. De plechtigheid staat onder leiding van kolonel Hans van Dalen, regimentscommandant van het Regiment Huzaren van Boreel. Een trompetter van de Fanfare Bereden Wapens brengt de Taptoe Cavalerie ten gehore.