Nieuwe beslissing nodig over vertrouwelijke stukken vuurwerkramp

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Minister Dilan Yesilgöz (Veiligheid en Justitie) moet een nieuw besluit nemen over het openbaar maken van 24 dozen met onder meer vertrouwelijke stukken over de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. Het ministerie heeft twee jaar lang geweigerd om die archiefstukken te laten zien aan de zoon van de voormalige directeur van SE Fireworks, het bedrijf dat destijds ontplofte, omdat de zoon misbruik zou maken van zijn recht op het doen van verzoeken volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Maar de Raad van State denkt daar anders over, blijkt uit een uitspraak die woensdag is gedaan.

De zoon heeft bij drie verschillende ministeries Wob-verzoeken lopen. De afhandeling daarvan kost veel tijd, erkent de hoogste bestuursrechter, maar de minister mocht openbaarmaking van informatie niet weigeren op de enkele grond dat voldoen aan een verzoek veel werk met zich meebrengt. Dat het veel werk is, betekent nog niet dat de indiener van het verzoek het ministerie expres frustreert, aldus de raad.

De hoogste bestuursrechter vindt ook niet dat de zoon misbruik heeft gemaakt van zijn recht op het doen van Wob-verzoeken. De zoon heeft goede redenen aangevoerd om die documenten te willen zien, aldus de raad. Het gaat om stukken die het ministerie in twee archiefkasten bewaart. De zoon wist eerder niet dat die documenten er waren en kon daar in een eerder Wob-verzoek dus ook niet om vragen. Hij heeft dus terecht een tweede verzoek ingediend, bepaalt de raad. De minister heeft niet aannemelijk gemaakt dat de man dat alleen maar zou doen om de zaak te rekken, waardoor hij dwangsommen zou kunnen opeisen omdat antwoorden te lang duren.

De bestuursrechter in Zwolle was het eerder met de minister eens. De Raad van State heeft die uitspraak verworpen en zegt dat de minister binnen zes maanden een nieuw besluit moet nemen. De zoon en zijn vader zijn nog steeds op zoek naar de oorzaak van de reeks explosies op hun terrein en denken dat de gevraagde documenten daar meer duidelijkheid over kunnen verschaffen.