De kans is groot dat er straks weer buitenlandse studenten in tenten op campings gaan slapen | commentaar

Introductieweek Leidse studenten, in 2021.© foto rob van dullemen

Erna Straatsma

Bijna de helft van alle studenten in Nederlandse hogescholen en universiteiten komt uit het buitenland. Dakloos worden ligt voor een deel van hen in het verschiet.

De Universiteit van Amsterdam waarschuwt alle eerstejaars uit het buitenland maar alvast. Als ze vóór 15 augustus geen kamer in de hoofdstad hebben gevonden, kunnen ze maar beter thuis blijven. Ook de Leidse universiteit raadt buitenlanders met klem aan niet te komen als ze nog geen onderdak hebben. Hetzelfde gebeurt in Groningen, Utrecht, Maastricht en Eindhoven.

De grens van een nog behapbare instroom aan buitenlandse studenten lijkt bereikt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dit voorjaar dat veertig procent van alle universitaire studenten niet uit Nederland komt. De afgelopen zestien jaar is het aantal internationale studenten sterker gestegen dan het aantal nationale studenten. In het studiejaar 2021/2022 stonden 115.000 buitenlanders ingeschreven in het hoger onderwijs: ruim 80.000 universitaire studenten en bijna 35.000 hbo-studenten.

Dat het hoger onderwijs streeft naar een internationale leeromgeving is mooi, maar het moet niet ten koste van andere zaken gaan.

Het vinden van woonruimte is voor grote delen van de Nederlandse bevolking al een groot probleem. Werkende jongeren kunnen niet aan een huur- of koophuis komen. Ook Nederlandse studenten moeten veel moeite doen om een eigen stekje te vinden.

De waarde van een ’internationale leeromgeving’, zoals universiteiten die al jaren bejubelen, is nou ook weer niet zo groot. In de praktijk mengen de meeste Nederlandse en niet-Nederlandse studenten niet zo veel. Ze hebben vaak ieder hun eigen clubjes. Voor uitwisseling van kennis hebben we bovendien allerhande technische mogelijkheden.

Het is jammer dat minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap) begin deze zomer een besluit over inperking van de internationalisering van het hoger onderwijs heeft uitgesteld. Universiteiten vragen al jaren om mogelijkheden om de toestroom aan banden te leggen, maar hebben die vooralsnog niet. Dus is de kans groot dat er straks weer buitenlandse studenten in tenten op campings gaan slapen, zoals een paar jaar geleden ook al gebeurde.