Premium

Zorgen over hogere en grotere flats, minder groen, meer verkeer, onveiligheid en hittestress: ’De Velst dreigt de Bijlmer van Heemskerk te worden’

Ophogen en aanbouwen volgens de plannen.© Illustratie uit Stedenbouwkundige Plan

Richard Stekelenburg
Heemskerk

Zorgen alom over de Heemskerkse bouwplannen voor De Velst. Zorgen over bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid en hittestress. Samengevat: De Velst dreigt de Bijlmer van Heemskerk te worden.