Premium

Sjoemelend ’stinkaggregaat’ verdwijnt van het Narcisplantsoen, toch mogen de meeste andere fossiele stroomopwekkers in Haarlem blijven

Het dieselaggregaat op het Narcisplantsoen.© Foto Joris Krouwels

Tim Engelbart
Haarlem

Alle voornemens die het Haarlemse college heeft over klimaatverandering en het beëindigen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ten spijt, blijft het gebruik van dieselaggregaten in Haarlem voorlopig toegestaan. Tegelijkertijd ziet de gemeente wel incidenteel strenger toe op het handhaven van vergunningen omtrent de mobiele stroomopwekkers.

Net binnen