CDA: kabinet moet geld steken in krimpregio's tegen polarisatie

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Om de tegenstellingen in Nederland (waaronder die tussen stad en platteland) tegen te gaan, moet het kabinet investeren in krimpregio's, vindt het CDA. Als deze regio's weer opbloeien, kunnen ze bovendien de druk van grote steden verlichten, denkt de Tweede Kamerfractie van de partij.

Het CDA pleit daarnaast voor de oprichting voor een 'Gemeenschapsfonds' "waarmee lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen als een buurthuis, buurtsuper of sportaccommodatie in stand kunnen houden". Het voorstel komt voort uit een analyse van de fractie over de tegenstellingen tussen verschillende groepen en de onvrede van veel mensen op het platteland over de politiek. Dat laatste is, samen met de stikstofcrisis, een belangrijk thema in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.

De partij maakt zich zorgen over de "trek van vooral hoogopgeleide jongeren naar de stad". Met de jongeren verdwijnen veelal banen en voorzieningen. "Nederland is een te klein land voor zulke grote verschillen", zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma.

De aandacht is te lang uit gegaan naar gebieden waarmee het al goed ging, vindt het CDA. Het kabinet moet dus niet meer kiezen voor investeringen in regio's die louter geld opleveren. De politiek moet volgens de partij afscheid nemen van dat "rendementsdenken, waardoor investeringskeuzes steeds in het voordeel uitvallen van de drukbevolkte delen van ons land".

Net binnen