Leiding C. (Cultuurgebouw) in Hoofddorp krijgt 4,6 als rapportcijfer van eigen personeel

Het Cultuurgebouw heet nu C.© foto mediahuis

Bart Boele
Hoofddorp

Het management van C. (voorheen het Cultuurgebouw) in Hoofddorp krijgt als rapportcijfer een 4,6 van het eigen personeel. Dat blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat afgelopen najaar is gehouden.

Van het personeel deed 79 procent mee aan het onderzoek. De Raad van Toezicht wil met het onderzoek laten zien dat de werksfeer in C. na eerdere kritiek is verbeterd. De tevredenheid komt uit op gemiddeld 6,6.

Volgens de raadsleden Demi van der Veldt en Gerdien Knikker van D66 is de werksfeer nog helemaal niet beter geworden. De partij stelde eerder al vragen over signalen die duiden op een onveilige en onprettige sfeer in het Cultuurgebouw. ,,Ook na het medewerkerstevredenheidsonderzoek in september 2022 hielden deze signalen aan. Mogelijk verklaren die signalen deels de forse onvoldoende die het management krijgt’’, stellen ze.

Van der Veldt en Knikker vragen zich af of het eigen onderzoek van de organisatie voldoende inzicht geeft op de werkelijke situatie bij C. Zij pleiten voor een onafhankelijk onderzoek.

,,C. is een belangrijke publieke voorziening die gesubsidieerd wordt met publiek geld en een grote rol speelt in de Haarlemmermeerse samenleving als plek voor ontmoeting, (cultuur)educatie en verbinding. Deze situatie kan wat D66 betreft niet langer gezien worden als een interne aangelegenheid’’, stellen de twee Democraten.

,,D66 roept het college van B en W op om verantwoordelijkheid te nemen door bij de Raad van Toezicht aan te dringen op een onafhankelijk extern onderzoek naar cultuur en leiderschap binnen C.’’ Er zijn vragen gesteld aan B en W om er achter te komen hoe het college in deze zaak staat.

Net binnen